Del   NO EN

Kontakt oss

(+47) 92 84 39 21

Utviklingsprosjekt:

Vi har under oppføring ny prøvestasjon for Møre Trafo as. Tilbygget er på 240 kvm med en gesims høyde på 4 meter. Fremdriften på tilbygger er rute og ferdigstilles i løpet av desember 2015.

 

Ved Gilhus Bruk (Lier kommune), skal vi planere ut et tomteareal på 3500 kvm. Tomten gjøres klar for utleie fra den 1.10.2015.