Del   NO EN

Kontakt oss

(+47) 92 84 39 21

Møre Trafo AS

 

Rieve Gruppen eier 66 % av Møre Electric Group, som igjen eier 100% i datterselskapene Møre Trafo AS og KL- Industri AB.

 

Det som kjennetegner våre to industri investeringer er at de er langsiktige, og befinner seg innenfor vår kjernekompetanse.

 

Møre Trafo AS, har produsert transformatorer siden 1951. Fra og med 1979 starta en også opp med produksjon av nettstasjoner. Produksjonsanlegget ligg på Aursnes i Sykkylven kommune og disponerer i dag et produkjsonsareal på ca.14 000 m2. Møre Trafo er en svært teknologisk virksomhet og sammen med våre 120 motiverte og faglig dyktige medarbeidere, så produseres det årlig rundt 2300 trafoer og 650 nettstasjoner. All produksjon av trafoer og nettstasjoner er ordrestyrt. Kvalitet og leveringspresisjon er viktige begrep og kriterier som alle våre kunder til en hver tid nyter godt av.    

   

 

Hva gjøre en Transformator og en Nettstasjon? 

 

En nettstasjon er et lite hus (kiosk) i stål som inneholder en transformator. Transformatorens oppgave er å transformerer høgspenning f,eks 20 kilo Volt, til en lavere spenning f,eks.400 Volt. Dette gjørs for å kunne distribuere elkraft til husholdninger og industri. I Norge produseres elkraft mest fra vannkraft. 

 

I ditt boligområde så vil du finne en nettstasjon "et lite hus" som ofte er grå, grønn eller rød og som inneholder en transformator. Den er tilkoblet utenfra med nedgravde kabler og her er spenning og strømnivåene allerede transformert ned til enten 10 000 eller 20 000 Volt. På utsiden av kiosken kan du høre en svak brummende lyd. Dette er transformatoren som er i drift, og den omvandler spenningen ned til mer håndterbare 400 Volt. Fra denne nettstasjonen går det kabler til et mindre skap hvor elkraften distribueres ut som trefasestrøm, 400 Volt til hvert enkelt hus. Ved huset sitter det en hovedsikring som mottar trefasestrømmen, som deretter ledes inn i huset og frem til ditt sikringsskap. I sikringsskapet er vanlig strømstyrke 10 eller 16 amper, og spenningen til din stikk kontakt ligger på ca.230 Volt. Denne spenningen brukes som vi alle vet til ulike elektriske apparater som; TV, Kjøleskap, Lys og Varme

 

KL-Industri AB 

 

Bilde: KL `s nettstasjon i stål:

Hvilken funksjon har en Distribusjonstransformator og en Nettstasjon?

En nettstasjon fra Møre Trafo AS er et lite hus i stål som inneholder en transformator. Transformatorens oppgave er å transformerer høgspenning f,eks 20 kilo Volt, til en lavere spenning f,eks.400 Volt. Dette gjørs for å kunne distribuere elkraft til husholdninger og industri. I Norge produseres elkraft mest fra vannkraft. I starten av en el-produksjonen er det veldig høye spenninger (måles i volt) og strøm (måles i amper).

Produkter

 

For ytterligere informasjon om våre to industri virksomheter, klikk deg inn på selskapenes hjemmesider:

I ditt boligområde så vil du finne en «kiosk» et lite hus som ofte er grønn eller rød som inneholder en transformator. Den er tilkoblet utenfra med nedgravde kabler og her er spenning og strømnivåene allerede transformert til enten 10000 eller 20000 Volt. På utsiden av kiosken kan du høre en svak brummende lyd. Dette er transformatoren som er i drift og den omvandler spenningen ned til mer handterbare 400 Volt. Fra denne nettstasjonen går det kabler til et mindre skap hvor elkraften distribueres ut som trefasestrøm, 400 Volt til hvert enkelt hus. Ved huset sitter det en hovedsikring som mottar trefasestrømmen, som deretter ledes inn i huset og frem til ditt sikringsskap. I sikringsskapet er vanlig strømstyrke 10 eller 16 amper, og spenningen ligger på ca 230 Volt. Denne spenningen brukes som alle vet til alle elektriske apparater som vi bruker i vår hverdag som; TV, Kjøleskap, L

 

- Møre Trafo AS, Sykkylven http://www.moretrafo.no
- KL-Industri, AB Finspång http://www.kl-industri.se