Del   NO EN

Kontakt oss

(+47) 92 84 39 21

Nyheter

Eiendomskapital Buskerud som Rieve Gruppen er majoritetseier har kjøpt 25% av aksjene i Eiendomskapital Norge V AS. Selskapet eier en kombinasjonseiendom beliggende i Østre Aker vei nr.206 i Oslo. Eiendommen har en sentral beliggenhet i et godt etablert industriområde på Kalbakken. Eiendommen er fullt utleid.

Styret i Rieve Gruppen, har etter oppmoding fra administrasjonen i Møre Trafo, beslutta å bygge et 280 kvm prøverom på Aursneset. Tilbygget skal etter planen stå ferdig ved utgangen av februar 2016.

Styret i Eiendomskapital Buskerud AS har i ett ekstraordinært styremøte (avholdt pr.telefon og mail) i dag den 11.12.14 besluttet å akseptere bud fra Hegil AS som innebærer salg av 100% av askjene i Vebjørn Eiendom AS

Oppgradering og moderniseringsprosjektet nærmer seg slutten. Den formelle overtakelsen fra Byggherre til Auto Materiell (leietager) er mandag 01.2.2014. Vi ønsker Auto Materiell lykke til i sine nye og moderne lokaler.

Rieve Gruppen AS, vil pr. 31.06.2014 overta 100% av aksjene i eiendomselskapet KL-Fastighet ab. Leietager KL -Industri har inngått en 15 års leiekontrakt og disponerer 85% av bygget. Kombinasjons eiendommen ble ferdigstilt i 2009, og er på totalt 10 050 kvm. Eiendommen ligger i Finspång Kommune.

Gilhus Bruk as som eies 54 % av Rieve Gruppen, skal i perioden November 2012 til 01.01 2014 gjennomgå en total oppgradering og modernisering. Lokalene vil fremstå som nye. Eiendommen er i sin helhet utleid til Auto Materiell. Eiendommen er på totalt 5100 kvm. For mer informasjon kontakt Jo Rieve Kristiansen

Styrene i Oslo Hjemmelselskap og Rieve Gruppen har vedtatt å fusjonere de to selskapene sammen. OH fusjoneres dermed inn i Rieve Gruppen as. Bakgrunnen for vedtaket er å få en mer oversiktlig organisasjonstruktur og et mer direkte eierskap i Eiendomskapital Buskerud.

I forbindelse med Møre Trafo sitt 60 års jubileum, september 2011, så beslutta styret å gi ut en jubileumsbok som tar for seg bedriftens utvikling og historie frem til idag. Tittelen på boka er spenning i 60 år. Boka blir dels en biografi om grunder Oddvar Rieve Kristiansen, men skal samtidig ta for seg de viktigiste hendelsene i bedriftens historie. Boka er ført i pennen av journalist Kjetil Tandstad.

Rieve Gruppen AS har under oppføring et lager på totalt 420 kvm. for Møre Trafo. Det nye lokalet skal stå ferdig i november 2011. Tilbygget har et nettoareal på 420 kvm. Bygget skal benyttes av Møre Trafo som råvarelager.

Møre Eiendom endret i juni 2011 navn til Rieve Gruppen AS. Bakgrunnen for navneskiftet er økt aktivitet i Sør Norge samt flere forretningsområder (industri, eiendom og finansplasseringer). I fobindelse med navneskiftet så lanserte selskapet også en ny hjemmside og en ny profil/logo. Vi er godt fornøyd med vår nye web portal, og mener den gir er en god oversikt over de forretningsområder som vi nå arbeider med.