Del   NO EN

Kontakt oss

(+47) 92 84 39 21

Finansforvaltning:

Selskapets frie likviditet plasseres hos norske og nordiske finansleverandører, til en middels avkastning & risiko. 

 

Noen av våre fiansielle plasseringer: 

 

* Direkte finansielle virksomhetsinvesteringer

* Aktiv Forvaltning

* Fond, Obligasjoner og Grunnfondsbevis

* Enkelt aksjer, Oslo Børs.